AVV: de democratische vakbond

AVV tekent de cao niet

Waterbedrijven

AVV tekent de cao niet
De stemmen zijn geteld en de meerderheid van de bij AVV binnengekomen stemmen heeft tegen het onderhandelaarsresultaat cao Drinkwaterbedrijven gestemd. Om precies te zijn, heeft 49,8% tegen gestemd, 42,7% was voor en 7,5% heeft neutraal gestemd – oftewel sluit zich aan bij de meerderheid.
De peilingen leken positief, maar toch heeft een meerderheid tegengestemd. Door de teruggekoppelde reacties was deze uitslag onverwacht, vooral omdat bij de andere bonden de meerderheid vóór het resultaat was.

Wat betekent deze uitslag?
Het betekent dat AVV de nieuwe cao voor sector Drinkwaterbedrijven niet tekent en daarmee geen contractpartij is. Hierdoor hebben we ook geen garantie dat we de komende periode mee kunnen en mogen praten over een aantal onderwerpen. Werkgevers hoeven ons niet uit te nodigen voor de werkgroepen en kunnen besluiten ons bij de volgende cao-onderhandelingen ook niet uit te nodigen.

Is er nu dan wel een cao?
Ja, er is gelukkig wel een nieuwe cao. Bij de andere bonden, FNV en CNV, was de meerderheid van hun leden akkoord met het bereikte resultaat. Zij zullen deze cao dus ook gaan ondertekenen. Omdat deze bonden tekenen, wordt de cao voor alle medewerkers verbindend verklaard.

Gaat AVV nog actie ondernemen?
Nee, wij gaan geen actie ondernemen. Om een nieuwe cao af te sluiten, heeft de werkgever minstens één partij nodig die instemt. Bij deze cao zijn dat twee partijen en is er dus geen enkele reden om tegemoet te komen aan de vragen/eisen van AVV. Daarbij verwachten we niet dat er veel actiebereidheid is. Mochten we dat verkeerd zien, dan laten we ons graag overtuigen.

Wat gaan jullie het komend jaar dan doen?
We blijven jullie werkgevers benaderen om op te komen voor jullie belangen. Niets doen is voor ons geen optie, vooral omdat jullie duidelijk wensen hebben. Denk hierbij aan de beloningsdiscussie (het garantieloon) en de positionering van jongeren binnen de sector. Daar blijven we met jullie en zeker met jullie werkgevers over in gesprek, dat is namelijk onze corebusiness: belangenbehartiging. Als we met zijn allen vinden dat onze mening onvoldoende wordt gehoord, dan moeten we ons maar op een andere manier roeren. Kortom, we zijn nu eventjes geen partij. De volgende keer doen we graag weer mee, want wij vinden dat álle stemmen gehoord moeten worden.

Heb je vragen en wil je meedoen, neem contact met ons op via de mail.

17 november 2022

© 2017 AVV - PrivacyDisclaimer

Verenigingenweb
Cancel